• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
 • hyhy
 • hyhy1
 • hyhy2
 • hyhy3
 • .
 • Pomnik
 • Orlik
 • orlik2

Projekt "Szkoła Jutra"

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018 Super User

 

  Zadania realizowane w ramach projektu "Szkoła Jutra":

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK poprzez organizację szkolnych kół programowania i informatycznych, pracowni robotyki oraz pracowni Młodego inżyniera.
 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania   i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauki języków obcych.
 1. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zajęcia logopedyczne 
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
 • Zajęcia socjoterapeutyczne 
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
 1. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
 1. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia  i uwzględniającego potrzeby rynku pracy
 1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.

Odsłony: 938