• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
  • hyhy
  • hyhy1
  • hyhy2
  • hyhy3
  • .
  • Pomnik
  • Orlik
  • orlik2

Rekrutacja do klas pierwszych

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015 Super User

 Informacje o rekrutacji dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Uchwała Nr XXX/223/17 w sprawie określania kryteriów

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Rypin w Rypinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin

 

 

  Terminy w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 maja 2018 r.

do 25 maja 2018 r.

od 2 lipca 2018 r.

do 6 lipca 2018 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego

16 maja 2018 r.

4 lipca 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

21 maja 2018 r.

9 lipca 2018 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

od 28 maja 2018r.                        

do 8 czerwca 2018 r.

od 10 lipca 2018 r.

do 13 lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 czerwca 2018 r.

18 lipca 2018 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 20 czerwca 2018r.

do 25  lipca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 czerwca 2018 r.

30 lipiec 2018 r.

 

 

    

Odsłony: 7583